• ملكا ذكر تو گویم
 • ارسال شده توسط: taninweb تاریخ انتشار: 10 / 07 / 16 موضوع: مقالات دیدگاه‌ها برای ملكا ذكر تو گویم بسته هستند

  مجموعه: آرامش سبز ملكا ذكر تو گویم   ملكا ذكر تو گویم كه تو پاكی و خدایینروم جز به همان ره كه توام راهنمائی همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویمهمه توحید تو گویم كه به توحید سزائی تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداریاحد بی‌زن و جفتی، ملك كامروایی […]

  ادامه مطلب

 • یارب ز شراب عشق سرمستم کن !
 • ارسال شده توسط: taninweb تاریخ انتشار: 09 / 07 / 16 موضوع: مقالات دیدگاه‌ها برای یارب ز شراب عشق سرمستم کن ! بسته هستند

  مجموعه: آرامش سبز   الهی! بر هر که داغ محبت خود نهادی، خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی.الهی! همه آتش ها بی محبت تو سرد است و همه نعمتها بی لطف تو درد است.الهی! مخلصان به محبت تو می نازند و عاشقان به سوی تو می تازند. کار ایشان تو بسازکه دیگران نسازند، […]

  ادامه مطلب

 • گفتگو با خدا
 • ارسال شده توسط: taninweb تاریخ انتشار: 21 / 05 / 16 موضوع: مقالات دیدگاه‌ها برای گفتگو با خدا بسته هستند

  مجموعه: آرامش سبز     به رويا با خدايم گفت و گو کردم به سوی خالق و معبود خود جانانه رو کردم توکل هم به او کردم به او گفتم   زمانی را به من بخشيد ای بيتا تو ای معبود بی همتا تو ای اميد هر نوميد خدا خنديد و پاسخ گفت وقت من […]

  ادامه مطلب

 • شبهه: من با خدا رابطه صمیمی دارم نماز مهم نیست!!
 • ارسال شده توسط: taninweb تاریخ انتشار: 16 / 05 / 16 موضوع: مقالات دیدگاه‌ها برای شبهه: من با خدا رابطه صمیمی دارم نماز مهم نیست!! بسته هستند

  مجموعه: متفرقه دینی شبهه: من با خدا رابطه صمیمی دارم نماز مهم نیست!! شبهه : اگر کسی بگوید که من با خدا رابطه دارم و از رابطه با او احساس خوشبختی می‌کنم آیا این فرد نماز یا روزه را به جا می آورد یا فقط حرف می‌زند؟ اصلاً به طور کلی ارتباط با خدا شامل […]

  ادامه مطلب

 • ای همه هستی زتو پیدا شده !
 • ارسال شده توسط: taninweb تاریخ انتشار: 30 / 04 / 16 موضوع: مقالات دیدگاه‌ها برای ای همه هستی زتو پیدا شده ! بسته هستند

  مجموعه: آرامش سبز    خدا در شعر فارسی ای همه هستی زتو پیدا شدهخاک ضعیف از تو توانا شدهآنچه تغیر نپذیرد توئیوانکه نمردست و نمیرد توئیما همه فانی و بقا بس تراستملک تعالی و تقدس تراستهر که نه گویای تو خاموش بههر چه نه یاد تو فراموش بهای به ازل بوده و نابوده ماوی به […]

  ادامه مطلب

 • ای عفو تو شامل گناهان
 • ارسال شده توسط: taninweb تاریخ انتشار: 22 / 02 / 16 موضوع: مقالات دیدگاه‌ها برای ای عفو تو شامل گناهان بسته هستند

  مجموعه: آرامش سبز   ای عفو تو شامل گناهان اى عفو تو شامل گناهان كوى تو پناه بى پناهان بر خسته دلان شفاى دردىمحروم نكرده دردمندى باز است درت بر آزمنداناى عشق دل نیازمندان جز تو كه نظر به حال ما كردیا گوش بر این مقال ما كرد بخشنده هر گناهى اى دوستبر گم شدگان […]

  ادامه مطلب

 • گفت وگو با معبود در سحرگاه رمضان
 • ارسال شده توسط: taninweb تاریخ انتشار: 21 / 02 / 16 موضوع: مقالات دیدگاه‌ها برای گفت وگو با معبود در سحرگاه رمضان بسته هستند

  مجموعه: آرامش سبز   پروردگارا! در این سحرگاه مبارک رمضان، تو را می خوانم و از تو بهترین ها را طلب می کنم؛ از هرآنچه نزد توست، زیباترین ها و ارزشمندترین ها و محبوب ترین ها را می طلبم. نافذترین مشیت و شریف ترین آبرو و استوارترین شأن را از تو می خواهم. درخشان ترین […]

  ادامه مطلب